• Innledning

1. Gruvintäkter

Gruvan gruv intäkterna kan hänföras till myran gruvan pool https://www.antpool.com/support.htm?m=calculator


2. Inkomster uppgörelse

Beräknade inkomster beräknas genom själva driften av den digitala valutan nätverket och dynamiskt ändras endast referens. Själva uppdragsintäkter är den digitala valutan resultatet efter gruvintäkter minus underhållsavgift; uppdragsinkomsten registreras per minut, varje dag i Peking tid 14: 00 poäng bosatte gårdagens uppdragsintäkter, utfärdade i dagar (24 h).


3.Termination av kontrakt

Automatisk uppsägning efter det att kontraktet löper ut


4. Varningar

Priset på digital valuta fluktuerar ofta kraftigt, och svårigheten att bryta i respektive valuta justeras regelbundet. En nedgång i priset på valutan eller en ökning i svårigheter kommer att resultera i en lägre avkastning på varje gruvkontrakt. Vare sig det gäller digital valuta eller juridisk valuta, innebär detta gruvavtal inte garantera att användarna kan återvända till boken. Användarna måste noggrant bedöma deras risktolerans och investera i digital valuta brytning inom acceptabla risklimiter


Denna plattform förbehåller sig rätten slutliga tolkning av villkoren i detta avtal.